06

Σεπτέμβριος
Διάρκεια
Έτος

Σύνοψη

Η νεαρή, φιλόδοξη Eva ήρθε στη Βιέννη από τη Γερμανία για να σπουδάσει αρχιτεκτονική. Στο τέλος των σπουδών της, αρχίζει μια πρακτική άσκηση στο γραφείο του επιδραστικού αρχιτέκτονα Andreas Hummel. Η καθημερινότητά της περιστρέφεται πλέον γύρω από τον σχεδιασμό ενός πάρκου τέχνης και στην πορεία γνωρίζει τις ιεραρχίες ενός ανδροκρατούμενου εργασιακού χώρου. Παρατηρεί τη δυναμική μεταξύ των αρχιτεκτόνων και σταδιακά γίνεται μέρος των λεπτών παιχνιδιών εξουσίας. Καθώς περνάει ο καιρός στο αρχιτεκτονικό γραφείο, καταλαβαίνει ότι πρέπει να ανταποκρίνεται σε μια εικόνα που δημιουργεί το περιβάλλον της για εκείνη: να είναι μια νέα και διαθέσιμη γυναίκα. Η Εύα έρχεται αντιμέτωπη με τη δύναμη και το εύρος αυτής της απόδοσης και αναγκάζεται να ορίσει με σαφήνεια τη θέση της.