18

Σεπτέμβριος
Διάρκεια
Έτος

Σύνοψη

Με γοητεία, στιλ και μεγάλη δύναμη χαρακτήρα, δύο τρανς γυναίκες μας επιτρέπουν βαθιές βουτιές στη ζωή τους. Μια οικεία και ευαίσθητη ταινία ενηλικίωσης για την αναζήτηση της ταυτότητας του ατόμου σε έναν κόσμο που ξεπερνά την ετεροκανονική κοινωνία που εξακολουθεί να εμμένει στα δύο φύλα.