20

Σεπτέμβριος

Σύνοψη

Δύο χαμένες ψυχές στο Λονδίνο. Συνδεόμενοι μέσα από ένα ποίημα στα γερμανικά και το ερώτημα πώς θα συναντηθούν.