07

Σεπτέμβριος
Σκηνοθεσία
Διάρκεια
Έτος

Σύνοψη

Αυτό το ντοκιμαντέρ εξερευνά τους φανταστικούς κόσμους τριών τυφλών παιδιών, παρουσιάζοντάς μας νέους με αυτοπεποίθηση, για τους οποίους η τύφλωση δεν είναι αναπηρία αλλά η κανονικότητά τους. Οι κορυδαλλοί, τα τηλέφωνα και οι μικρές ιστορίες παίζουν ρόλο.