25

Απρίλιος
Σκηνοθεσία
Διάρκεια
Έτος

Σύνοψη

Η Ingbert, η κάλτσα, υποβάλλει αίτηση για θέση ως κοντραμπασίστα στην Κρατική Ορχήστρα της Βιέννης. Κακή ιδέα.