07

Σεπτέμβριος
Σκηνοθεσία
Διάρκεια
Έτος

Σύνοψη

Το SIRENS καταγράφει τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα της Γερμανίας στα τελευταία χρόνια της παραγωγής τους. Η ταινία μας ταξιδεύει μέσα από βιομηχανικές ερημιές, θυμίζοντας το πέρασμα του πλοίου του Οδυσσέα μέσα από το στενό των Σειρήνων - μια οδύσσεια μέσα από τοπία που υπόσχονταν το μέλλον, αλλά έχουν μετατραπεί σε δυστοπία που αφήνει μόνιμα σημάδια στην οικοσύστημα της Γης.