22

Σεπτέμβριος
Σκηνοθεσία
Διάρκεια
Έτος

Σύνοψη

Μια μητέρα έρχεται αντιμέτωπη με την αυτοκτονία του γιου της. Βυθισμένη στον εαυτό της και αναζητώντας απαντήσεις, έρχεται αντιμέτωπη με τον φίλο του.