20

Σεπτέμβριος
Σκηνοθεσία
Διάρκεια
Έτος

Σύνοψη

Απέλαση στη Βιέννη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η αστυνομικός Νάνσυ και ο συνάδελφός της Άλμπερτ έχουν την αποστολή να εκδιώξουν μια οικογένεια. Μαζί με με μία ομάδα της αστυνομίας κάνουν ενέδρα σε μία οικογένεια Αλβανών χωρίς έγκυρη άδεια παραμονής. Η κατάσταση κλιμακώνεται και τα γεγονότα της νύχτας αφήνουν όλους τους εμπλεκόμενους τραυματισμένους.