15

Σεπτέμβριος
Σκηνοθεσία
Διάρκεια
Έτος

Σύνοψη

Στην προσπάθειά της να αποκτήσει στέγη και, κατά συνέπεια, άδεια παραμονής στην Αυστρία, η Marinela, μια επιβαρυμένη ανύπαντρη μητέρα από τη Ρουμανία, βασίζεται στην κόρη της Ilinca ως διαμεσολαβήτρια και μεταφράστρια. Η 8χρονη, ωστόσο, έχει άλλα σχέδια.