22

Σεπτέμβριος
Σκηνοθεσία
Διάρκεια
Έτος

Σύνοψη

Κυριακή, Πανσέληνος. Δύο άνθρωποι κάνουν βουτιές σε μια λίμνη. Καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο χωρίς λόγια, όλα φαίνονται εντάξει. Όμως η βουτιά τους οδηγεί όχι μόνο στο ψάρεμα και στο σκοτάδι, αλλά φτάνει και στα βάθη της ψυχής τους. Σε βάθος τριάντα μέτρων ξαφνικά ξεσηκώνονται φόβοι και ιστορίες για τις οποίες δεν μπορούν να βρουν σημάδια στη γλώσσα των καταδύσεων.