24

Απρίλιος
Σκηνοθεσία
Διάρκεια
Έτος

Σύνοψη

Οι ένοικοι ενός  διαμερίσματος συζητούν την αγορά μιας νέας ηλεκτρικής σκούπας. Μια αυθεντική ταινία για τη δυναμική της ομάδας, τη δημοκρατία και την καθημερινή διαβίωση, στην οποία αναμιγνύονται η κοινοτοπία, η ποίηση και το χιούμορ.