20

Σεπτέμβριος
Σκηνοθεσία
Διάρκεια
Έτος

Σύνοψη

Ένας νεαρός μαθητευόμενος τεχνίτης έχει ζαλιστεί, και όχι μόνο λόγω του θορύβου στη δουλειά. Σε έναν χαοτικό κόσμο, ανάμεσα σε κυρίαρχους συναδέλφους, έναν απρόσιτο πατέρα αλλά και μια απαιτητική σύντροφο, ο νεαρός αναζητά την εγγύτητα και την αμεσότητα. Στην πορεία, περνάει ένα όριο και γνωρίζει τον εαυτό του λίγο καλύτερα.